Práce na luxusních výletních lodích

 1. Přímluva kapitána

  Mnoho mladých lidí sní o práci na moři, hlavně o práci na výletních lodích, ale jen někteří z nich si umí představit, o čem je tato práce...

 2. Zaměstnanci

  Ti, kteří se ucházejí o práci na výletních lodích, chtějí cestovat. Jenom tohle však nestačí. Od uchazečů se vždy vyžaduje jistá praxe z podobného zaměstnání na pevnině a zkušenosti s prací s lidmi...

 3. Pracovní pozice

  Následuje přehled pracovních pozic na výletních lodích a v lodních společnostech...

 4. Platy

  Zaměstnanci na výletních lodích jsou rozdělení do dvou základních skupin: zaměstnanci, kteří dostávají spropitné a ti, kteří spropitné nedostávají...

 5. Jak si najít práci

  Předtím než požádáte o práci si musíte promyslet, jaký typ práce chcete vykonávat a jaké jsou vaše reálné šance dostat dané zaměstnáni...

 6. Dobrý životopis

  Zaměstnavatelské agentury a lodní společnosti dostávají tisíce žádostí o práci každý týden. Jelikož není až tolik volných pracovních míst, většinu žádostí musí odmítnout...

 7. Život na palubě

  Práce na luxusní výletní lodi je zážitek, na který nikdy nezapomenete. Předtím než o práci požádáte, si musíte uvědomit, že většina pracovních pozic na výletních lodích si vyžaduje těžkou, namáhavou práci...

 8. Náborové agentury

  Téměř všechny hlavni lodní společnosti mají své agenty v mnoha částech světa. Lodní společnosti většinou neodpovídají na korespondenci od uchazečů o práci...

 9. Destinace

  Většina výletních lodí se plaví v následujících lokalitách: Amerika, Tichomoří, Afrika, Evropa...